Totalt 195.000 SEK beviljades till 8 sökande av stiftelsens administratörer efter den rådgivande gruppens årliga möte i Stockholm 25 oktober 2019.

Sökande  Land Syfte Summa
Esperantoförlaget Sverige Bokgåvor till esperanto-organisationer i Asien, Afrika och Latinamerika.  25.000 SEK
ULI Tyskland  Utgivning av Progreso  15.000 SEK
Deutsche IDO gesellschaft Tyskland  Stöd till tyska IDO förbundets verksamhet  15.000 SEK
Sverige  Projekt: ”Svenska elevers användning av översättning online i sina spanska studier”  20.000 SEK
Sverige Projekt: ”Språkhierarkier ur ett barns perspektiv”  17.000 SEK
Education@Internet Slovakien Stöd till konferenser: ”Polyglot Gathering” och ”Lingva FEST”  20.000 SEK
Sverige Projekt: ”Formfokuserad instruktion av engelska som andraspråk”  39.000 SEK
Sverige Projekt: ”Språkets roll i segregations-och gentrifieringsprocesser: språkliga landskap i Göteborg, Sverige”.  34.000 SEK

 

Beviljade ansökningar 2019