Ansökningar ska vara stiftelsen tillhanda senast 1 oktober 2020. Beslut angående bidrag görs av stiftelsens administratörer efter den rådgivande gruppens möte i oktober 2020.

Ansökningar ska sändas till:

IDO-stiftelsen för språkforskning till Hellmut Röhnischs minne
SEB Private Banking, Stiftelser
SE 10640 Stockholm

Frågor angående stiftelsen besvaras av:

Peter Svensson vid SEB Wealth Management via epost till peter.b.svensson@seb.se,

Ansökningar 2020