Totalt 199.971 SEK beviljades till 9 sökande av stiftelsens administratörer efter den rådgivande gruppens årliga möte i Stockholm 26 oktober 2018.

Sökande  Land Syfte Summa
Esperantoförlaget Sverige  Bokgåvor på Esperanto till barn  25.000 SEK
ULI Tyskland  Utgivning av Progreso  13.900 SEK
Deutsche IDO gesellschaft Tyskland  Stöd till tyska IDO förbundet  15.000 SEK
Sverige  Projekt: ”Verksamhetsberättelser och årsberättelser i statligt ägda företag som unik genre”.  30.000 SEK
Sverige Experiment inom doktorandprojekt:”The building blocks of sound symbolism”  10.000 SEK
Södertörns Högskola Sverige Stöd till konferensen: ”The 6th Swearing in Scandinavia Symposium”  28.224 SEK
Sverige Projekt: ”Processability Theory and Development Stages in Vietnamese”  17.847 SEK
Sverige Projekt: ”Perfect timing – the neural correlates of feedback in conversation”.  10,000 SEK
Sverige Project:”Neurocognitive aspects of success in sign language interpreting training”.  50,000 SEK
Beviljade ansökningar 2018