Totalt SEK 216,000 SEK beviljades till 8 sökande av stiftelsens administratörer efter den rådgivande gruppens årliga möte i Stockholm 23 oktober 2020.

Sökande Land Ändamål summa
Sverige Projekt: Speech Perception and distributional learning SEK 30.000
Sverige Projekt: Listening and learning in English medium instruction SEK 23.000
Esperantoförlaget Sverige
Bokgåvor till Esperanto-organisationer in Asien, Afrikaoch Latinamerika
SEK 25.000
Blissymbol Communication UK Storbritanien Project: Unicode för Blissymboler Fas 4 SEK 50.000
Deutsche IDO-gesellschaft Tyskland Stöd till tyska Ido-förbundets verksamhet SEK 20.000
ULI Tyskland Utgivning av  Progreso SEK 20.000
Sverige Projekt: Lärares uppfattningar om flerspråkighet SEK 18,000
Finland Projekt: Komparativ grammatik för fyra Mara Bantu språk SEK 30.000

 

Beviljade ansökningar 2020