Foto: Holger Ellgaard

Rådgivande gruppen träffades idag på SEB i Stockholm. 18 ansökningar behandlades. Totalt 216000 kr
beviljades 8 sökande.

Rådgivande gruppens sammanträde 2020